Judges and Stewards

If you have registered, log in and then choose Edit Account from the My Account menu indicated by the icon on the top menu.

If you have not registered and are willing to be a judge or steward, please register.

If you would like to volunteer to be a competition staff member, please register or update your account to indicate that you wish to be a part of the competition staff.

Other Volunteer Info

Всеки, който иска да спомогне за порвеждането на конкурса може да направи това като се запише в една от следните категории:

-Персонал - да помага с логистиката за конкурса и партито

-Стюард - да помага при организацията на отсъжданията

-Съдия - да отсъжда записаните мостри в различните категории

Молим всички, които са заинтересовани да посочат в кой кръг отсъждания могат да присъстват, кои категории искат или не искат да отсъждат